הספרים "למה מתכוונים כשאומרים א-לוהים" מַבְהִירִ ומאיר בשפה פשוטה את יחס האדם לא- להיו. הבנה של יחס זה מאפשרת בנייה של תפיסת עולם שלמה, שמעניקה לחיים משמעות חדשה ונותנת כלים לצלוח את אתגרי החיים.


50 
  • משלוח: