אלוהים ואדם #פוסטמודרניזם


כיצד היחס היהודי לאלוהים מסוגל למצוא את נקודת האמת בתפיסות שונות, אך גם ליצור מדרג ביניהן.