כיצד היחס היהודי לאלוהים עשוי לחולל גישה כלכלית חדשה, שממזגת את הטוב הן מן הקפיטליזם והן מן הסוציאליזם.