צוות האתר

10/25/2018 07:54 PM
בקישור אני לצערי פחות יכול לעזור (אם כי אני בטוח שתוכל למצוא על כך מידע באינטרנט).... בכל מקרה, מדברים על זה בעמוד 123 ובהערות השולים והמקורות המובאים שמה. אם אתה מתענין בנושא אציע לך בלי קשר לרכוש את הספר החשוב הזה.
הגב

צוות האתר

10/25/2018 06:37 PM
עיין אצל הופמאייר ב-Israel in Egypt: The Evidence for the Authenticity of the Exodus Tradition, oxford 1996. יש שאף מקדימים אותה לימי רעמסס הראשון.
הגב

שילה

10/25/2018 01:59 PM
אפשר בבקשה מקור לזה שרעמסס החלה להבנות עוד בימי סתי?
הגב

צוות האתר

10/24/2018 09:05 AM
כמו שהסברנו, אין הכרח שהיציאה היתה בתקופה הזו דווקא. בכל מקרה אדייק את דבריך ב-2 עובדות, א. קרב קדש היה 7 שנים לאחר התאריך אותו ציינת. ב. רעמסס החלה להיבנות עוד בימיו של סתי ואף עוד לפני (את שמה רעמסס אכן קיבלה רק בימו של רעמסס השני), בערב קרב קדש העיר היתה כה משמעותית כך שהצבא המצרי יוצא לקרב ממנה. הנה למדת שבערב קרב קדש מדובר היה כבר בעיר בנויה של ממש (שהמשיכה להיבנות לאחר מכן). בכל מקרה, כמו שהסברנו איך הכרח של ממש לסבור כי היציאה היתה בתקופה זו.
הגב

שילה

10/24/2018 08:32 AM
יש לי שאלה, איך ניתן למקם את יציאת מצרים ב1279 לפנהס אם רעמסס בנה את עירו ממש בתקופה הזאתי? הרי שבני אמורים להיות עבדים כבר מזמן ולא לעבוד ולצאת באותו הזמן...
הגב