העיסוק בטעמי המצוות ובתפילה הוא מהנושאים החשובים ביותר בדורנו, אך עדיין לא נכתב על כך מספיק.
כדי להרחיב את הכתיבה בנושא אנו עורכים תחרות מאמרים.
ההרשמה לתחרות המאמרים התחילה!
מועד סיום הרישום לתחרות: חג השבועות תשפ"ב.
מועד הגשת המאמר: כ"ו באלול תשפ"ב

התחרות נושאת פרסים:
פרס ראשון: 3000 ש"ח.
פרס שני: 1500 ש"ח.
פרס שלישי: 1000 ש"ח.

על המאמרים להיות באורך של שלושה - חמישה עמודים, כמפורט להלן בהנחיות הכתיבה.


כדי להירשם לתחרות נא לקרוא את הנחיות הכתיבה ולמלא את הפרטים בטופס המצורף.
חשוב גם לגלוש באתר ולהכיר את סגנון הכתיבה שלנו.
 
הנחיות כתיבה לאתר 'לדעת להאמין', של 'מכון ידעיה'
 • מגמתנו היא כתיבה יהודית עמוקה ובעלת בשורה, הרלוונטית לזמננו.
 • רצוי לגשת לכתיבה לאחר גלישה באתר וקריאה של מגוון מאמרים שנמצאים בו, כדי להכיר ולחוש את צורת העבודה ולהתאים את הכתיבה למה שנמצא באתר.
 • כתיבה פשוטה ולא מסורבלת, ככל שניתן. להקפיד על שפה בהירה.
 • על אף שבוודאי האמונה היא נקודת המוצא שלנו, אנו משתדלים שהכתיבה תהיה בשפה 'חילונית' – שתעבור מסך גם אצל קורא חילוני (רק כך הדברים יוכלו להיכנס גם לליבו של אדם דתי שמתעוררים אצלו ספקות עמוקים באמונה).
 • חשוב להוסיף מקורות מחקריים ומדעיים לטיעונים (ככל שניתן).
 • ניתן לשלב מקורות תורניים באופן עדין וזורם בקריאה, כדי להדגיש את חידושה של היהדות, אך חשוב לקצר בציטוט מהם (אפשר כמובן להביאם במלואם בהערות שוליים). גם השוואות לתרבויות זרות במהלך ההיסטוריה ובימינו מהווה יתרון בהקשר זה, כדי להראות כיצד היהדות הביאה עמה בשורה מוסרית משמעותית וכדו'.
תחרות המאמרים:
 • ההרשמה לתחרות בטופס באתר, עד ראש חג השבועות תשפ"ב.
 • אורך המאמר לא יהיה פחות משלושה עמודים מלאים ולא יותר מחמישה עמודים, גופן נרקיסים או דוד, גודל 12, רווח 1.5.
 • הגשת המאמר עד לתאריך כ"ו באלול תשפ"ב.
 • להתייעצויות בעניינים תוכניים במהלך הכתיבה ניתן לפנות לרכז התחרות, הרב ד"ר משה רט: 050-644-0884 / mosheratt@gmail.com.
 • לסיוע בעניינים טכניים, ניתן לפנות לרבקה: 058-440-2070.
                                                                                    
                                                                              בהצלחה!
                                                                        צוות מכון ידעיה
הנחיות כתיבה למאמר
יש למלא את הפרטים שלך ונחזור אליך עם פרטים נוספים.
*
*
*
*
*