תורה ומוסר


האם יש מצווה להרוג נערים רק בגלל אי-ציות להורים ואכילה מופרזת? ספוילר - לא.

הרמב"ם כותב שבגילוי עריות על קטנה, הבגיר "פטור". הבנה נכונה של השפה ההלכתית תבהיר שאין כאן שום היתר למעשה.