תורה ומוסר


איך ייתכן שהתורה מצווה לשחוט בעלי חיים - רק כדי להעלות אותם על המזבח בבית המקדש?

האם יש מצווה להרוג נערים רק בגלל אי-ציות להורים ואכילה מופרזת? ספוילר - לא.

הרמב"ם כותב שבגילוי עריות על קטנה, הבגיר "פטור". הבנה נכונה של השפה ההלכתית תבהיר שאין כאן שום היתר למעשה.