תורה ומוסר


הוראות התורה לגבי אשת יפת תואר אינן היתר לאונס, אלא צמצומו.

כיצד להבין את דיני המלחמה המופיעים בתורה הנראים בעיניים בנות זמננו כבלתי מוסריים?

האם ברית מילה היא הטלת מום בילד בניגוד לרצונו? האם יש בה סיכונים רפואיים?

איך ייתכן שהתורה מצווה לשחוט בעלי חיים - רק כדי להעלות אותם על המזבח בבית המקדש?

האם יש מצווה להרוג נערים רק בגלל אי-ציות להורים ואכילה מופרזת? ספוילר - לא.

הרמב"ם כותב שבגילוי עריות על קטנה, הבגיר "פטור". הבנה נכונה של השפה ההלכתית תבהיר שאין כאן שום היתר למעשה.