תורה ומוסר #דיני מלחמה


יש טוענים שהדת היא זרז לאכזריות ולמלחמות. הרב ד"ר מיכאל אברהם משיב לטענה.

מדוע נצטווינו למחות את כל העמלקים ללא קשר להתנהגותם, ומדוע אף הקב"ה הכריז מלחמה על עמלק?

הוראות התורה לגבי אשת יפת תואר אינן היתר לאונס, אלא צמצומו.