מאור עובדיה


מאור עובדיה
צוות ניהול

רכז מדור מקרא וארכיאולוגיה