מאור עובדיה


מאור עובדיה
צוות ניהול

רכז ועדת מקרא וארכיאולוגיה