הרב ד"ר משה רט


הרב ד"ר משה רט
רכז מדור תורה ומוסר