הרבנית חני פרנק


הרבנית חני פרנק
רכזת מדור יהדות וחיים מודרניים