פרשיות השבוע מוארות באור חדש מתוך המחקר הארכאולוגי וההיסטורי