הרב ד"ר משה רט


הרב ד"ר משה רט
חוקר תחום יהדות וחיים מודרניים ותורה ומוסר