הרב דני לביא
צוות ניהול, חוקר תחום יסודות האמונה.

ר"מ בישיבה הגבוהה באלון מורה