הרבנית חני פרנק


הרבנית חני פרנק
חוקרת תחום יהדות ומגדר