הרבנית ד"ר חני פרנק
חוקרת תחום איש-אישה

יועצת הלכה וראש בית המדרש מתן שומרון