הרבנית ד"ר חני פרנק


הרבנית ד"ר חני פרנק
חוקרת תחום איש-אישה

מנהלת מת"ן שומרון, יועצת הלכה