הרבנית ד"ר חני פרנק


הרבנית ד"ר חני פרנק
חוקרת תחום איש-אישה

יועצת הלכה, מנהלת מתן שומרון