הרבנית ד"ר חני פרנק
חברת צוות הניהול, חוקרת תחום איש-אישה

יועצת הלכה וראש בית המדרש מתן שומרון