שמונה עשר יום לעומר- חלק מכלל


לעילוי נשמת חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה.


במהלך ההיסטוריה פעמים רבות נרצחו יהודים. לא מצאנו שנעשה עליהם יום זיכרון כללי. 

חללי יום הזיכרון שונים מכל משאר ההרוגים, משום שחיילי צה"ל הם לא פרטיים אלא שליחים של כלל האומה. 

כשאנו מדברים על הקשר עם ה' ביום זה נזכור שהקשר אינו רק בין אדם יחיד לאלוהיו אלא בין הדוד לרעיה בין עם ישראל לה'.

הדוד אוהב את הרעיה והרעיה אוהבת את הדוד. 

לאחר שנים בהן הדוד והרעיה היו רחוקים זה מזה, עכשיו הם שבים זה לזה.


מקור:

"ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי... ואראך והנה עתך עת דדים ואפרש כנפי עליך ואכסה ערותך ואשבע לך ואבוא בברית אתך... זכרתי אני את בריתי אותך בימי נעוריך והקמותי לך ברית עולם... והקימותי אני את בריתי אתך וידעת כי אני ה'. "(יחזקאל ט"ז)


שאלה:

האם בעבודת ה' צריך להדגיש את הכלל הוא דווקא את הפרט?


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.